Børnebyen Vandværket
 

Åbningstider

Vi har åbent dagligt fra kl. 7.00-17.00

Vi åbner kl. 7.00 i 3 forskellige huse.

Ved lukketid slår vi os sammen i husene eller på legepladsen, hvis vejret er godt.

Vi tilstræber, at der er medarbejdere fra afdelingerne i ydertimerne.

Børnene kender medarbejderne i de enkelte afdelinger, også uden for egen stue, og omvendt.

Vi gør os umage med at modtage alle børn personligt om morgenen.

Vi arbejder på at få alle børnehavebørn til selv at vinke farvel, således at medarbejderens fokus på den store børneflok ikke mistes.

Mangler du kontakt i morgenstunden, fik du ikke sagt dét, du havde på hjertet eller er du i tvivl om, om dit barn er ked efter du er gået, så kontakt os via KbhForældre eller telefonisk efterfølgende.